بازم سلام

دلم اینقد گرفته که نمی دونم از چی گرفته!!!

از هیشکی گله ندارم از خودمم گله ندارم از خدای خودمم گله ندارم از زمین و زمان هم راضیم نمیدونم چه مرگمه!!

شاید این درد بی دردیه که دارم اخه همه چیز زیادی خوبه!! اینم یه شعر از خودم در جواب به بعضی خوانندگان محترم!!! :

گویند کسان از چه نگردانی آب*                     گویم که ندارم غمِ دل گفته ی ناب

توضیح : *در اصل آپ کردن بوده که به ضرورت شعری و همچنین برای جلوگیری از کاربرد واژه اجنبی ، آب ذکر شده!

راستی عید هم نزدیکه اگه دیگه وقت نشد تبریک بگم عید همگی مبارک!!!