باور میکنی؟

بود! بود! حالا نیست!

گرچه در دوردست خیالم بود ولی بود!

امروز شنیدم «محمد شیرعلی» دوست عزیز دوران راهنماییم و پسر استادمون فوت شده

نمیدونم

باورم نمیشه

محمد…..

گرچه توی راهنمایی با هم همکلاسی نبودیم و توی دبیرستانم با ما نبود ولی یک سالی باهاش خیلی دوست بودم.

یه شخصیت عجیب و فوق العاده باهوش (اینو در مورد هر کسی نمیگم)

وقتی پدرش استادمون شد دو باره کل خاطراتش واسم زنده شده بود. این چند ساله خیلی میخواستم ببینمش…. حیف که گاهی خیلی زود دیر میشه….