به کی بگم دوست دارم؟ وقتی کسی رو نمیخوام

به کی بگم عاشقتم؟ وقتی هوس مونده برام

به کی بگم پیشم بمون؟ بگم واسم قصه بخون؟

به کی بگم؟ نه نمیگم! مونده واسم ازت نشون

کیو برم بغل کنم؟ گونه هاشو من، تر کنم

دستای کیو بگیرم؟ به خاطر کی بمیرم؟

میخوام برم یه جای دور، دور از تو و دور از غرور

دور از غرور خواستنت، دور از تو دور از عطر و نور

نمیخوامت، دوس ندارم پیشت بمونم همیشه

یه روز که من باید برم، خودم میدونم نمیشه!

شاید یکم دلواپسم، واسه تو واسه اون دلت

واسه خونه ی قدیممام، یادت میاد میگفتمت؟

میگفتم اینجا میمونم، اگه برم نمیتونم

نمیتونم جای دیگه! آره خودم خوب میدونم

ولی بذار رها باشم، مثل تو قصه ها باشم

بذار از امروز تا ابد، مثل غریبه ها باشم

سوار اسب سم طلا، میرم به جنگ اژدها

یه اژدهای آتشین، همون که بود تو قصه ها…