سلام

راستش نمیدونم کسی دیگه هم به این فکر کرده یا نه ولی من خیلی فکرش کردم که خدا چیه؟ کیه؟

اصلا خدا یه چیز جدا گونست؟ یا مجموع همه چیزه؟

روز قیامت چی؟ هست؟ نیست؟ یا بهتر بگم  چه جوریه؟

جدیدا دارم به این فکر میکنم که اینا مهم نیست!! خدا هر چی میخواد باشه باشه ! مهم اینه که بی نهایته! مهم اینه که مهربونه ! و در مجموع بزرگترین و بهترینه!! الله اکبر!

روز قیامت هم هرجور باشه مهم نیست!

من کارایی رو میکنم که به نظر خودم خوبه اگه بد بود دیگه بیشتر از این ظرفیت درک خوبی و بدی رو نداشتم ولی میدونم خدا می بخشتم اخه خیلی دوسم داره!

به نظر من هر چی که باعث لذت بردن کل جامعه بشه یا بهتر بگم کل جامعه رو بهتر بکنه (بهتر گفتم)

خوب میدونم زیاد سر در نیاوردین ولی مهم نیست!

اولا اینا رو ننوشتم که شماها سر در بیارین که! نوشتم که خودم خالی شم!

ثانیا خودمم سر در نمیارم

ثالثا به تعداد آدم ها راه هست برای رسیدن به خدا!!!